Kontakta support

Integritetspolicy

Integritetspolicy för alla tjänster som Adstate AB tillhandahåller

Vi på Adstate AB värnar om dig som givare och din integritet. Vi vill även kunna leverera den bästa tjänsten för just dig. För att kunna göra det behöver vi information om dig. Nedan kan du läsa om vilka personuppgifter vi samlar in, hur vi behandlar dem, varför vi gör det och vem vi delar dem med. Du kan även läsa om hur länge vi sparar dem och vad du har för rättigheter, samt vem du kan kontakta om du har några frågor eller vill utöva dina rättigheter.

Denna integritetspolicy beskriver ditt personuppgiftsskydd och Adstate AB är personuppgiftsansvarig i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (“ GDPR ”) . Nedan beskrivs hur Adstate AB (” Adstate”, ” vi”, ” vår”, ” oss”)behandlar dina personuppgifter i samband med att du besöker och/eller nyttjar våra tjänster, kontaktar oss via e-post, post eller via vår webbplats.

Personuppgiftsansvarig

Som personuppgiftsansvarig kan du nå oss enligt följande:

Adstate AB

Org.nr: 556748-9546

Kyrkogatan 42 B
411 15 Göteborg
personvern@adstate.com

Personuppgifter som behandlas

Vi behandlar följande personuppgifter relaterade till användning av våra tjänster:

Dödsannonser:

Anhörigas för- och efternamn och ceremoniuppgifter såsom datum och plats.

Minnessidesadministratör:

För och- efternamn, e-postadress och lösenord i krypterad form.

Minnessida:

Minnessidorna är baserade på användargenererat innehåll, som minnesord och tända ljus. Om användaren själv uppger sitt för och efternamn eller annan persondata lagras detta.

Anmälan till ceremoni och minnesstund:

Namn, e-post och telefonnummer till den kontaktperson som anmäler deltagare. Namn och särskilda önskemål för ceremonin, samt särskilda behov för minnesstund för deltagare som anmälts för deltagande till ceremoni och/eller minnesstund via vår, på minnessidan integrerade lösning. Arrangörer av ceremonier kan i de fallen det är lagstadgat att registerföra deltagare använda ovan nämnda data i förbindelse med smittspårning.

Minnesgåvor:

Givarens för och efternamn, e-post, gatuadress, postnummer, ort, vald gåvomottagare, gåvosumman och hälsningsmeddelande. Kreditkortsinformation lagras inte av oss, utan av vår partner för betalningsförmedling.

Minnesblommor:

För och efternamn, e-postadress, telefonnummer, köp av vara, hälsningsmeddelande och köpesumma. Kreditkortsinformation lagras inte av oss, utan av vår partner för betalningsförmedling.

Om våra kunder och partners (begravningsbyråer, tidningar/medier, gåvomottagare):

För- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress och korrespondens.

Kreditkortsinformation lagras inte av oss, utan av vår partner för betalningsförmedling Swedbank Pay.

Insamling av personuppgifter

Vi samlar in ovanstående personuppgifter under följande omständigheter:

 • Vi din användning av våra tjänster samlar vi in din kontaktinformation (obligatorisk) och övrig information förknippad med din gåva.
 • När du har kontakt med oss, oavsett om det sker via email, post eller telefon.

Vi använder kakor/cookies på våra nätsidor för att ge besökare bästa möjliga användarupplevelse och service. Lagen om elektronisk kommunikation kräver att vi informerar våra besökare om användning av kakor/cookies. Läs mer

Syftet med behandlingen

Vi behandlar personuppgifter för att kunna utföra våra förpliktelser enligt avtal med dig som givare.

Utöver detta använder vi våra partners personuppgifter för att ge information, erbjudanden och service.

Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter

Vi kommer att använda följande rättsliga grunder i vår behandling av dina personuppgifter:

 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt åtagande enligt avtal om gåva till vald fond.
 • Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vår rättsliga förpliktelse enligt bokföringslagen.

Utlämning av upplysningar till tredje part

För att kunna uppfylla ändamålet för vilket vi behandlar dina personuppgifter delar vi med oss av dina personuppgifter till våra samarbetspartners, dessa är: Swedbank Pay (betaltjänstleverantör), aktuell begravningsbyrå, blomsterleverantör, av dig vald mottagare av minnesgåva och anhöriga till den avlidne.

I och med din gåva till vald fond kommer vi att dela dina personuppgifter med fonden som kommer vara egen personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Fonden kommer att kontakta dig för att ge dig information om hur fonden behandlar dina personuppgifter.

Vi säljer, överför eller delger inte dina personuppgifter till tredje part om vi inte är rättsligt förpliktade till det .

Var behandlas dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter i Norge, inom den inre marknaden, dvs EES.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Som givare och köpare sparas för- och efternamn, personnummer, e-postadress, postadress. Telefonnummer och skänkt belopp enligt bokföringslagstiftningen i 7 år samt innevarande år.

Registreringar (anmälan till minnesstund/ceremoni) för- och efternamn, e-postadress och telefonnummer anonymiseras efter 90 dagar.

Begravningsplaneringar (separat system) anonymiserar vi slutförda ”beställningar” med för- och efternamn, e-postadress och telefonnummer efter 30 dagar och påbörjade planläggningar som ej är slutförda efter 90 dagar.

Vi kan komma att lagra informationen längre än för den ovan stadgade perioden om det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Sådan lagring grundas på vårt berättigade intresse.

Dina rättigheter som registrerad

Enligt GDPR har du rätt till kontroll över dina egna personuppgifter och få information direkt från oss om hur vi behandlar uppgifter om dig. Nedan kan du läsa om dina rättigheter. Vill du veta mer eller komma i kontakt med oss för att använda dig av någon av dina rättigheter? Det gör du enklast genom att skicka ett mail till support@adstate.com . Om du vill få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, ett så kallat registerutdrag, få uppgifter raderade eller har frågor skicka ett mail till personvern@adstate.com

Dina rättigheter

 • Rätt till tillgång – Du har rätt att få reda på vilka personuppgifter vi behandlar om dig och varför samt få en kopia av dem.
 • Rätt till rättelse – Om du anser att vi behandlar felaktiga personuppgifter om dig, som t.ex. namn eller adress, kan du be oss att rätta detta.
 • Rätt till begränsning av behandling – Du kan begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Det kan till exempel bli aktuellt om vi har felaktig information om dig och du inte vill att behandlingen fortsätter tills vi har rättat den.
 • Rätt att bli bortglömd – Du kan begära att vi ska ta bort dina personuppgifter från de behandlingar som baseras på ditt samtycke och berättigat intresse.
 • Rätt till dataportabilitet – Baseras behandlingen på samtycke eller avtal kan du be om att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format så att det kan vidarebefordras till en annan part.
 • Rätt att göra invändningar – För de behandlingar som baseras på berättigat intresse, som exempelvis marknadsföring, har du rätt att invända mot att dina personuppgifter används. Då väger vi ditt intresse av integritet mot vårt berättigade intresse och väger ditt intresse tyngre så stoppar vi behandlingen.
 • Rätt att inte vara föremål för profilering – Du har alltid rätt att begära att inte vara föremål för profilering (t.ex. att vi drar slutsatser om dig baserat på var du bor eller den information som vi samlar in via Google Analytics, såsom din geografiska ort, hur du hittade till vår webbsida eller vilken webbläsare du använder).

Du kan också alltid vända dig till Integritetsmyndigheten ( www.imy.se ) för att nyttja din rätt att lämna klagomål eller för information om dataskyddsförordningen.

Informationssäkerhet

Vi säkrar dina personuppgifter genom både fysisk och virtuell åtkomstkontroll. Lösenord och viktiga data krypteras, åtkomst till uppgifterna begränsas genom lösenordsskyddade användarrättigheter. Adstate AB har utarbetat en egen policy för informationssäkerhet.

Ändringar

Det hända att vi gör justeringar i vår integritetspolicy på grund av ändringar, tillägg eller nya tolkningar av gällande lagstiftning, teknisk utveckling eller ändringar i våra rutiner, organisation eller affärsstrategi. Vi rekommenderar därför att du besöker vår webbplats för att läsa en uppdaterad version av informationen.